Μετάδοση Είκονας MediaCp

Live Streaming 50

50 Συνδέσεις/Θεατές
Ποιότητα 1024 Kbps
Εύρος ζώνης Απεριόριστο
Υποστήριξη 12/7
99.9% uptime
Free Setup

Live Streaming 100

100 Συνδέσεις/Θεατές
Ποιότητα 2048 Kbps
Εύρος ζώνης Απεριόριστο
Υποστήριξη 12/7
99.9% uptime
Free Setup

Live Streaming 250

250 Συνδέσεις/Θεατές
Ποιότητα 4096 Kbps
Εύρος ζώνης Απεριόριστο
Υποστήριξη 12/7
99.9% uptime
Free Setup

Live & Video Streaming 500

500 Συνδέσεις/Θεατές
Ποιότητα 4096 Kbps
Εύρος ζώνης Απεριόριστο
Χώρος Δίσκου 5 Gb
Υποστήριξη 12/7
99.9% uptime
Free Setup