Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ιστοφιλοξενίας & Streaming

Επωνυμία: ΜΑΜΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διακριτικός τίτλος: WEB TECHNICAL

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 158175622000

Α.Φ.Μ: EL112130636

Τ.Κ 34100

Διεύθυνση: Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6942032388

Η εταιρεία μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων .

Στην Web Technical έχουμε ως στόχο να παρέχουμε ολοκληρωμένες διαδικτυακές λύσεις, που μπορεί να ξεκινούν από μια απλή ιστοσελίδα και να φτάνουν έως το πιο σύνθετο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Copyright © 2021 Web Technical. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.